Page d'Accueil

Kulu ba Ze be nga bo mvane melam

   

A nga bo na, Ze ve mane lam melame mé, Kulu ke a bo’o ve ékoé jijia. A ke tebe afan été, a ye lam ôlam, te yem ane b’alam. A temeteme na, Ojoé a nga zu. Ojoé na,

« A Kulu, jé ? »

Kulu na,

« M’alam ôlam ».

Nye na,

 « Asu’u môte di, ye nne be wô’ô lam melam ana ? »

Nye na,

 “Tame me ye’ele ôlam”.

Ojoé ve nyoñ ékoé, ve mane lam, ve vite mia’a, a kolé. Nye Ojoé na,

« Eyoñ b’atimbi, b’abo aya ?”

Ojoé ve zu ve’ele, Ojoé ve bis ôlam, ve ne wut ! ôlam vi awutan. Ojoé na,

« Za’a me vaa ékoé tyiñ”.

Kulu na,

“M’abeta vaa ékoé tyiñ, ke me wôéya tit”.

A mane jili Ojoé. Olam ne tyame tyame tyame ! Ve lumbu Ze a nga to ébem, nye Ze na,

« Me faseya ».

Ve bôé Ojoé si, be nga ba, a mane di.

Tyé é lendé, a beta to’é ékoé, ve a nga beta lam. Okpweñ a zu, nye na,

 “A Kulu, jé w’abo ji ?”

Nye na,

“M’alam ôlam”.

Okpweñe na,

“Ye nne beéso be nga bo be lame’ana ? Tame kee, me ye’ele wo”.

Kulu a ke tabe si. Okpweñ ve mane lam ôlam, ve kolé. Kulu na,

« Wulu’u he, me yen ane tit j’azu timbi ».

Nye Okpweñ na,

“Bisi’ ôlam”.

Okpweñ ve timbi, kpwañbwam ! Okpweñe na,

« A Kulu, za’a me vite mia’a li, ô vaa me ôlam ».

Kulu na,

« Ye a bo na, ô wôéya tit, ô beta suu ? »

Ve Kulu a wôé Okpweñ, kpwô ! A ke kui nye abanda, ve ba Ze be nga di.

Akekui a nga beta ke, ve lam. Mian ve so, a fô’ô njem. Miane na,

 “A Ku, jé w’abo ji ?”

Kulu na,

 “M’alam ôlam”.

Nye na,

“Ye be wô’ô lam ana ? Aval asu’u jôm e ne Kulu ! Tame kee, me ye’ele wo”.

Mian ve mane lam, a kolé ôlam. Kulu nye Miane na,

“Tame bis ôlam”.

Mian ve bis ôlam, ne ndiññ ! ékoé tyiñ. A bôé ñyon,

“A Ku, za’a me vaa ékoé tyiñ ».

Kulu na,

« M’aye ke vaa ékoé ».

Ve a mane wôé Mian, ve nyoñ mbim. Ve kui Ze a nga to abanda. Minkôt mi nga ke étañ.

Tyé kpwa, ve lumbu a ke to’é ékoé, a nga lam. Ve Sô a zu, a zu koé na, Kulu a lamek. Nye na,

“A Kulu, jé ji ?”

Kulu na,

“Ke m’alam ôlam”.

Sô na,

 “Sa ane be wô’ô lam ana”.

 Kulu na,

“Ke w’aliti fe ma ane be wô’ô timbi”.

Sô ve bis ôlam. Atimbi Sô a nga timbi, Sô na,

“Za’a me vaa ékoé tyiñ”.

Kulu na,

“Me za yene’e na, ô wôé tit, ô beta vaa ékoé”.

 A mane wôé Sô, ve be’e mbim, a ke koé Ze abanda. Melam me Ze, te ke jôm. Ze a semé ajô. Kulu betit ne wôé, wôé, wôé ! Emien te lam ôlam. Kulu a mane du’u tit ése, a mane fe wôé ése.

Kulu ve bo beta jame nyô, a mefe’e mé.

 
 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive