Page d'Accueil

Kulu a nga tyam ñgbwa Baba ba Mba’asum

   

        .

       


A nga bo na, Baba ba Mba’asum ñgbwa tiñ ! Ngbwa ve lôt, bô be jô ajô ya ñgbwa éte, be katé, te ke yeme môt a ne ngule ya vo je. Kulu na,

“Bôt b’akat ajô ya ñgbwa dina a jé ? »

Nde Kulu a nga kôlô, ve suane be Baba. Nye na,

“A Baba, tyiñ é nto me nkôt nkôt, tame bo me élaé meyok. Meyo’o môé m’abo me dañe’mbôle mvaé ».

Nde Baba a nga nyin, a nyoñ nde’e meyok, a telé si. A loé ékpwase meyok, a kalane nye. Kulu ve beme meyo’o anyu, li ti ti ti ti ! Kulu a nga fombô meyok. Nye na,

“A Baba, aka’a mbamba meyo’o di, amu jé Mba’asum a nga vi’a jô éfia ji ?”

Baba na,

 “Aya ?”

Nye na,

 “Mba’asum a nga viane jô na, meyo’o me Baba me ne fo’o mintyañ ve ane Baba émien ».

Baba na,

“Jéa ! Nde Mba’asum a kpwe’eleya ma”.

Kulu na,

“Me me keya ja”.

Ja dé, kum !

Ve tyik, a nga suane be Mba’asum. Nye na,

“A Mba’asum, me ju’uya évé ; tame ji’a zu bia meyok”.

Mba’asum nde’e meyo’o si tis ! Kulu ve beme meyo’o anyu, li ti ti ti ti ! Até a té meyo’anyu ana, nye na,

“Aval ajô étamé ! bôt b’akpwe’ele fo’o ba bevok. Aval abeñe meyo’o dina, nde me nga kôme wô’ô Baba a kobo de abé”.

Mba’asume na,

“Naya ?”

Kulu na,

 “Baba a nga viane jô wo na, meyo’o me Mba’asum me ne éyoñ w’anyu me, me nyume fo’o ve ane Mba’asum émien”.

Mba’asum ve futi mo mekoñ, nye na,

“Baba a kpwe’eleya ma. A taya me menyum”.

Kulu nlame wé, kum !

Mba’asum ve futi nyôle zen. Nye a so, Baba a so, ve be nga latane zene yôp. Mba’asum a telé ntyen a ne wô Baba, vôs ! Baba ke a bete éñwé, a ne wô Mba’asum, vôs ! Bevañ be nga vañ,

“Mvôé ba mvôé, mi awosan, étom aya ?”

Mba’asume na,

“Kulu a te me kate na, Baba a te ta me menyum”.

Baba ke na,

« Kulu fe a te me kate na, Mba’asum a te ta me mintyañ”.

Ane bôt be nga tyi’ajô, be na,

« Kulu a te kômbô tyame mia ñbwa”.

Ane Kulu a nga tyam ñbwa Baba ba Mba’asum ana;

 
 

Accueil Copyright © 2008-2011, Culture Vive